Obaveštenje o sprovođenju statusne promene

09/09/20

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene

U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), privredno društvo Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac, matični broj 07347383, Južna industrijska zona bb, Aranđelovac, ovim objavljuju Nacrt ugovora o pripajanju.

Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u Nacrtu Ugovora o pripajanju koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Prilog – Nacrt Ugovora o pripajanju

13

okt

Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...

U okviru festivala Mikser 2020 kompanija Knjaz Miloš bila je domaćin panela „Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji“, posve ...

09

sep

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene ...

U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2 ...

01

jun

Stiže najveća inovacija iz Knjaz Miloša – Knjaz Miloš Obogaćeni ...

U ovom izazovnom periodu, kada smo svi dodatno fokusirani na zdravlje, Knjaz Miloš je za svoje potrošače pripremio proizvod sa posebnim benefitima ...