Ponosni na dva veka sa vama

Kompanija Knjaz Miloš je među najvećim proizvođačima mineralne vode, bezalkoholnih i energetskih napitaka. Na temeljima imena i tradicije duže od dva veka, Knjaz Miloš razvija, proizvodi i plasira na tržište napitke vrhunskog kvaliteta koji potrošačima pružaju vitalnost, osveženje i energiju svakog dana. Uspešno poslovanje omogućuje kompaniji Knjaz Miloš da gradi lidersku poziciju na lokalnom tržištu i u regionu, stvarajući bolju budućnost za okruženje i ambijent u kojem su potrebe i očekivanja potrošača, zaposlenih i društvene zajednice izvor ideja za razvoj. Kontinuiranim ulaganjem u tehnologije, stalnim inovacijama i očuvanjem visokog kvaliteta proizvoda uz stalna dizajnerska poboljšanja, zapošljavanjem mladih stručnih kadrova, obukama i usavršavanjem zaposlenih, Knjaz Miloš ulaže u kulturu liderskog, domaćinskog poslovanja. Plasiranjem kvalitetnih proizvoda Knjaz Miloš jača poverenje potrošača, a raznovrsnim proizvodnim programom, koji iz dana u dan dopunjuje i menja, prati trendove na domaćem i inostranom tržištu, kreirajući ukuse novih generacija.

ISTORIJAT

Banja je stvorila vodu, voda je stvorila banju

Legenda o knjaževom vrancu

Zadesio se jednom prilikom knjaz Miloš sa svojim slugom podno Bukulje. Kako jesen beše lepa i rodna, odluči da nekoliko dana provede u okolnim selima i vidi kako narod živi. Dođe tako i u Bukovik, pa kad htede jašući da pređe preko neke barovite livade, vranac mu se zaglibi u pištolinu. Konj upre celom snagom da se iz blata iščupa, al’ ne mogade. Sve što više zapinjaše, sve dublje nogama u glibovitu zemlju potanjaše. Knjazu beše krivo na konja što živobaru nije zaobiš’o i namisli da ga ubije. Jedva ga sluga umoli da vrati potrgnutu kuburu za pojas.

Sutradan sluga podrani da vidi šta se preko noći sa konjem zbilo i, za svaki slučaj, ponese pune bisage zobi. Zatekne vranca gde stoji u blatu i serbes pijucka vodu koja je pod njim podvirala. Narednih dana, dok se knez uvelike častio i gostio, sluga nastavi svako jutro i veče da hranu donosi. Petog jutra konj se iz baruštine izglibi i čim slugu primeti, poče po livadi da se đilisa i njišti.

Zavilandži sluga vranca i jašeći otera u štalu. Porani ga još neki dan i opazi da nikako neće da pije vodu koju mu je dav’o. Doseti se te mu donese vodu iz živobare u koju se bio zaglibio. Konj sa nje glavu nije diz’o, naiskap je pio.

Dođe sad sluga knjazu Milošu i potanko ispriča šta je sve sa konjem činio.

Pištolina lekovita, pištolina lekovita, glasno reče knjaz i naredi da se na mestu gde se konj zaglibio iskopa k’o neka stublina. U narodu se brzo proču za njenu lekovitost i počeše na nju da pristižu bolesnici od svakih bolesti.

Mnogo docnije tu je sazidata Bukovička banja.

– Paunović Dragutin, Coglava, Legenda iz Jasnice, Beograd 1996.

Minerali u vodama Bukovičke banje

Bukovička mineralna voda je podzemna voda vadoznog porekla. Nastaje u rasedima planina Bukulja, Venčac i Vagan, poniranjem površinskih voda. Prolazeći kroz sedimentne stene, voda rastvara soli kreča i magnezijuma, a potom, pod pritiskom novih pridošlih voda, izvire na površinu. Lekovite karakteristike vode iz ovog kraja poznate su vekovima i doprinele su razvoju Bukovičke banje i Aranđelovca, kuće Knjaz Miloša.

Izvor Knjaz Miloš, Istorijska zbirka Narodnog muzeja u Aranđelovcu

Teritorija na kojoj je 30-ih godina XIX veka počela da se formira Bukovička banja imala je sve potrebne prirodne preduslove da baš ovde nastane jedna od najlepših i najposećenijih banja u Srbiji. Prvi razlog koji je uticao na to da baš ovde nastane banja bio je obilje mineralne vode. Kao stona i kao lekovita voda najpoznatija je postala kisela voda iz sela Bukovika, nedaleko od varošice Vrbica.

Prema rečima dr Emeriha Lindenmajera, načelnika Saniteta od 1845. do 1859. godine, prvi koji je pohodio izvore mineralne vode u Bukoviku, u nadi da će pronaći leka svojim boljkama, bio je Dositej Obradović, prosvetitelj i prvi ministar prosvete u Srbiji, daleke 1811. godine. Za lekovitost bukovičke kisele vode znao je i lingvista i reformator srpskog jezika, Vuk Stefanović Karadžić.

Od 1811. godine počinje tradicija točenja kisele vode u krčage, burad i „butele“, kao i njena isporuka volovskim i konjskim zapregama – i na srpski dvor.

Prvu analizu mineralne vode sa bukovičkog izvora izvršio je dr Lindenmajer 1836, a već naredne, 1837. godine knez Miloš Obrenović izdao je ukaz kojim je trebalo da se ušore sela Orašac i Vrbica. Dve decenije kasnije, 1859. godine, knez je naredio da se Vrbici promeni ime u Aranđelovac. Prvom analizom kvaliteta mineralne vode sa ovog izvora, najpre lokalno, a potom i stanovništvo šire okoline Bukovika, počinje da shvata njen značaj i lekovitost. Pošto je izvršio prvu analizu mineralne vode, dr Emerih Lindenmajer je putem dnevnih novina dao neka osnovna uputstva za korišćenje ove lekovite vode, koja se i danas mogu pročitati u Aranđelovcu.

Biblioteka Matice srpske

Zahvaljujući boravku kneginje Ljubice na Kiseloj vodi je 1839. godine po prvi put uređen izvor mineralne vode – postavljena je stublina. Bila je to primitivna kaptaža izvora uz pomoć izdubljenog drveta koje je služilo kao rezervoar za sakupljanje vode, a postojala je i jedna prelivna cev sa koje se mineralna voda mogla koristiti za piće.

Izvor Knjaz Miloš, Istorijska zbirka Narodnog muzeja u Aranđelovcu

Počev od 1836. godine do polovine 50-ih godina XIX veka, zahvaljujući uslovima koje joj je dala priroda, uključujući i mineralnu vodu, Bukovička banja počela je da dobija konture uređenog banjskog lečilišta. Sve veći broj ljudi dolazio je ovde u potrazi za lekom, a učeni lekari primenjivali su savremene balneološke metode, aktuelne u mnogim eminentnim evropskim banjama toga doba. Bukovička banja postala je stecište uglednih i učenih gostiju iz zemlje i inostranstva.

Prva kaptaža sa izvora mineralne vode počela je 1866. godine, a tom prilikom stariji izvor dobio je ime „Knjaz Miloš“, a novi „Knjaz Mihailo“. Već tada počela je da se razvija ideja o „industrijskoj“ eksploataciji izvorišta bukovičke kisele vode.

Izgradnjom pruge Aranđelovac–Mladenovac 1904. godine distribucija vode bila je znatno olakšana. Paviljon Knjaz Miloš, u narodu poznat kao biveta, prva zgrada u Srbiji napravljena od armiranog betona, bio je prva fabrika za flaširanje mineralne vode u Bukoviku, a podignuta je 1907. godine na mestu najstarijeg izvora. Iste godine počela je distribucija mineralne vode Knjaz Miloš i u inostranstvo, dok su prve prestižne nagrade za kvalitet sa izložbi u Briselu i Londonu bile pravi podsticaj za dalji rad i napredak.

Paviljon Knjaz Miloš, Istorijska zbirka Narodnog muzeja u Aranđelovcu

Paviljon Knjaz Miloš, Istorijska zbirka Narodnog muzeja u Aranđelovcu

Između dva svetska rata banja i fabrika mineralne vode dodeljene su na upravu „Štedionici dunavske banovine“. Zahvaljujući ulaganjima „Štedionice“ izvršeno je renoviranje Starog i Novog zdanja, urađena su ozbiljnija ispitivanja mineralne vode, izgrađen je hotel „Šumadija“, kao i zatvoreno kupatilo sa otvorenim bazenom, jedino takve vrste u Srbiji.

Izvor termalne vode otvoren je 1935. godine. U to vreme dnevno je točeno oko 3.000 boca mineralne vode. Po 36 boca pakovano je u teške drvene sanduke. Rekaptaža izvora „Knjaz Miloš“ izvršena je 1947. Pedesetih godina prošlog veka banja je konstantno beležila rast broja posetilaca.

Zbog velike potražnje, na ovom izvoru ugrađena je instalacija za dodavanje prirodnog gasa ugljen-dioksida u vodu, gasa koji se oslobađao iz toplog izvora za koji je tada podignuta kompresorska stanica. Tako je 1956. godine prvi put u Srbiji proizvedeno više od milion litara mineralne vode. Bukovička kisela voda jedina je voda u Srbiji koja se prodavala u bocama od 0.5 i 0.3 litara. Godina 1964. je važna godina u istoriji Knjaza – postavljeni su napredni uređaji za industrijsku eksploataciju. To je bio trenutak prestanka ručnog flaširanja vode.

Godine 1965. Knjaz Miloš je prva fabrika u staroj Jugoslaviji koja proizvodi „pepsi-kolu“ po licenci otkupljenoj od generalne direkcije iz Njujorka. Tri godine kasnije, dolazi do potpunog prelaska na industrijsku proizvodnju. Izgrađena je nova fabrika, locirana izvan gradske zone, sa modernim automatskim mašinama i uređajima za punjenje.

Dnevna proizvodnja mineralne vode 1972. godine bila je 600 000 litara, a izvozila se u Ameriku, Australiju, Kuvajt, Gvineju… Godine 1973. Knjaz Miloš – tadašnja „Bukovička banja“ – ima najveću godišnju proizvodnju mineralne vode u staroj Jugoslaviji. Naredne godine proizvedeno je 154.000.000 jedinica raznih gotovih proizvoda.

Od 1988. do 1990. godine izgrađena je nova proizvodna hala. U Lastvi Grbaljskoj kraj Budve 1995. godine otvoren je distributivni centar, a iste godine opremljen je i distributivni centar u Novom Sadu. Nižu se uspesi i Knjaz Miloš osvaja brojne domaće i strane nagrade za kvalitet proizvoda. Knjaz Miloš a.d prolazi kroz svojinsku promenu i 2004. godine, postaje vlasništvo kompanije FPP Balkan Limited, kojoj se od januara 2005. godine kao partner pridružuje i fond Salford Capital Partners.

U 2010. godini Knjaz Miloš postaje zatvoreno akcionarsko društvo, a godinu dana kasnije, uz slogan „Dvesta godina u našim genima“, slavi dva veka postojanja i tradicije.

U aprilu 2015. kompaniju Danube Foods Group zajedno sa kompanijama Knjaz Miloš, Imlek i Bambi preuzima londonski fond Mid Europa Partners. Danas, Knjaz Miloš a.d. posluje u okviru joint venture kompanije koju su osnovali Mattoni 1873 i PepsiCo. Praćenjem svetskih trendova i primenom najsavremenijih industrijskih i upravljačkih principa, kompanija beleži izvrsne rezultate, a raznovrsnim i kvalitetnim portfolijem može da stane rame uz rame sa najvećim svetskim proizvođačima.

U septembru 2022. kompanija Knjaz Miloš postala je zvanični proizvođač i distributer Pepsi brendova bezalkoholnih gaziranih napitaka za tržišta Srbije i Crne Gore.

U 2024. godini, Mattoni 1873, najveći proizvođač mineralne vode i bezalkoholnih napitaka u Centralnoj Evropi, preuzeo je od kompanije PepsiCo manjinski udeo (46,43%) u Knjaz Milošu, postavši jedini vlasnik vodećeg proizvođača mineralne vode i energetskih napitaka na domaćem tržištu.

Priča o lekovitoj vodi iz Bukovičke banje i istorijatu kompanije Knjaz Miloš citira i u mnogome se oslanja na monografiju “Dva veka bukovičke banje” autorke Zorice Petrović, koju je izdao Narodni muzej u Aranđelovcu.

PORTFOLIO

Portfolio kompanije Knjaz Miloš obuhvata mineralne vode: gaziranu vodu Knjaz Miloš i negaziranu vodu Aqua Viva, čiji portfolio obuhvata  sportske vode Aqua Viva Sport, kao i Aqua Vivu Junior. Takođe, Knjaz Miloš posluje i u oblasti proizvodnje i distribucije energetskih napitaka, sa svojim brendovima Guarana i No Sleep by Guarana. Portfolio kompanije obuhvata i: osvežavajuće bezalkoholno gazirano piće Remix Knjaz i sokove Gusto i Golf, kao i bezalkoholno negazirano osvežavajuće piće sa voćnim sokom – Tube.

Tim Knjaz Miloša na police trgovina i pred potrošače donosi globalne Pepsi brendove i naš portfolio sada obogaćuju Pepsi, Pepsi Zero, 7Up, Mirinda, Evervess i Ivi.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Društveno odgovorno poslovanje neodvojivi je deo poslovne kulture i identiteta kompanije Knjaz Miloš. Kao pouzdan i odgovoran partner, kontinuirano investiramo u zajednicu u kojoj poslujemo, sa ciljem da doprinesemo njenom razvoju, poboljšamo kvalitet života sugrađana i stvorimo lepše i bolje okruženje za generacije koje dolaze. U fokusu društveno odgovornog poslovanja kompanije Knjaz Miloš svakako je lokalna zajednica u Aranđelovcu, mestu odakle Knjaz potiče. Kao odgovorni korporativni sugrađanin, kompanija prati potrebe lokalne zajednice, učestvujući aktivno u životu kulturnih institucija, škola i zdravstvenih ustanova.

Centralni projekat društvene odgovornosti u Aranđelovcu bila je obnova Paviljona Knjaz Miloš, bivete, u Bukovičkom parku, objekta od istorijskog značaja i prve fabrike mineralne vode u Srbiji.

Veliki projekat društvene odgovornosti kompanija Knjaz Miloš sprovodi sa svojim brendom Aqua Viva, u cilju prevencije deformiteta koji se u dečjem uzrastu sve više javljaju. Naime, statistike su pokazale da svako peto dete u Srbiji ima loše držanje tela, svako četvrto je gojazno, a čak 70 odsto dece je nedovoljno fizički aktivno. Kao brend koji promoviše aktivan životni stil, Aqua Viva inicirala je program “Pokrenimo našu decu” kojim se uvodi svakodnevna petnaestominutna fizička aktivnost za učenike od 1. do 4. razreda u svim osnovnim školama u Srbiji. Aqua Viva projekat realizuje u cilju izgradnje zdravih navika i aktivnijeg životnog stila kod dece, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Srpskim savezom profestora fizičkog vaspitanja i sporta. Više o programu “Pokrenimo našu decu” saznajte na
pokrenimonasudecu.aquaviva.rs.